Status 2012-12-14

Nu är även arbetet med ventilationssystemet avslutat. Flesta bör ha normaltemperatur. Har du fortfarande problem, vänligen gör en felanmälan och informera även styrelsen. Felanmälan görs via Storholmen.

Status 2012-12-13

Ansvarig firma för UC har kontrollerat och höjt kurvan (värmenivån) för radiatorerna i UC och stickkontrollerat värmen i två lägenheter på plan 7 i port 54 tillsammans med vår fastighetsskötare. Lägenheterna hade 20-21 grader. Har man inte luftat sina element än bör man göra det nu. Elementnyckel finns att köpa på byggvaruhus.
Felsökningsarbete inom ventilationssystemet pågår och vi avvaktar på besked från ventilationsfirman.

Status 2012-12-12

Flertal lägenheter är drabbade. Arbete pågår för att få tillbaka värmen till normalnivå. Bl.a. kommer man att höja trycket på utgående värme från UC och man tittar även på ventilationssystemet.

Status 2012-10-26

Nu har leverantören gjort en injustering och kontrollerat att utgående värmenivå är i enlighet med rekommendationen.

Om du fortfarande har problem med värmen i lägenheten bör elementen luftas samt tätningslister till fönster kontrolleras och slitna lister bytas.

Temperaturen bör vara 20-21 grader i din lägenhet.

Status 2012-10-23

Vi har fått synpunkter på värmen i lägenheterna. Vi har bytt fjärrvärmecentral i somras och den kommer att injusteras under kommande dagar. Efter injusteringen bör värmen vara i gång som planerat.

Om dina element inte är varma efter injusteringen kan det också bero på att det har samlats luft i systemet. Med hjälp av en elementnyckel går det enkelt att släppa ut luften och då cirkulerar det varma vattnet fritt och hela elementet blir varmt.