Tvättstugeavdelningen är en värdefull gemensam resurs. Låt oss hjälpas åt att få den att fungera så bra som möjligt till allas nytta och trivsel. Därför:

  • Var aktsam om maskiner och annan utrustning
  • Iaktta nedanstående regler om bokning, låsning och användning
  • Lämna alltid tvättstuga och torkrum som du själv önskar finna dem
  • Barn får inte vistas i tvättstugeavdelningen utan vuxet sällskap
  • Hundar får inte tas med in i tvättstugor och torkrum
  • Rökning är inte tillåten.

Bokning

Bokning sker med bokningscylinder. Endast en tvättid får förbokas. Tvättstugan är avsedd enbart för boende på Johan Enbergs väg 48-54.

Låsning

Tvättstuga och torkrum ska vara låsta med giltiga bokningscylindrar under användning.

Tvättpass får bokas enligt nedan
Följande tider kan bokas
Tvättpass 1 (ej söndag)
Tvättpass 2
Tvättpass 3
Tvättpass 4
Tvättpass 5
Tvättning
07.00-10.00
10.00-13.00
13.00-16.00
16.00-19.00
19.00-21.00
Torkning
08.00-11.00
11.00-14.00
14.00-17.00
17.00-20.00
20.00-22.00
Bokad tid måste respekteras. Om bokat tvättpass inte påbörjats inom 30 minuter får passet nyttjas av annan.

Grovtvätt

Trasmattor och plädar får maskinvättas bara i tvättstuga 1. Annan grovtvätt, tex djurfiltar och grövre mattor får inte köras i maskin utan handtvättas i tvättho.

Städning

Den som tvättar ansvarar för att tvättstuga och torkrum städas efter sitt pass. Maskinerna torkas rena. Tomma tvättmedelskartonger och –flaskor läggs i återvinningslådorna. Övriga sopor i soptunnorna i gången. Vagnar och städutrustning för inte tas med från tvättstugan.

Felanmälan

Görs under felanmälan.