Allmänt ombyggnation

Golv – riv aldrig upp mer än nödvändigt. Behöver du av någon anledning gå djupare än spånskivan är det viktigt att du kontaktar styrelsen. Väggar – de bärande väggarna får inte röras Vid slipning och rivning – täck för utblåsventilationen i badrum och kök (annars blir våra filter igentäppta i fläktarna) Kontakta alltid styrelsen vid…

Bygglov eller (bygg)anmälan

Krävs när du gör väsentliga förändringar, det vill säga förändrar ett rums beskaffenhet. Bygganmälan gick ur tiden 2 maj 2011 och kallas numera bara anmälan. Du ansvar för att söka bygglov eller göra anmälan om förändringar i din lägenhet, se Solna stads webbplats: http://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/bygga-i-solna/bygglov/ Kopia på beviljat bygglov/anmälan sänds till styrelsen. Observera att handlingarna skall…

Störande arbete

Använd behörig hantverkare, du ansvarar för arbetet. Håll dig inom överenskomna tider för mindre störande (målning, tapetsering, lägga golv eller kakel, hänga upp tavlor etc…) arbete: Måndag – fredag 07.30-20.00 Lördag – söndag 09.00-18.00 För väldigt störande arbete (väggrivning, bilning m.m) gäller följande: Måndag – fredag 09.00-17.00 Lördag – söndag ej tillåtet Meddela dina grannar…