Gästrum

Uthyrningsrum/Gästrum med tillgång till toalett, dusch och pentry finns för medlemmarna som tillfälligt behöver ett rum för övernattande gäster. Ingången till gästrummet finns i husgaveln i port 56 där även vårt styrelserum finns. Vi brukar hålla möten på kvällstid en gång per månad. Aktuella tider kan du hitta under styrelsen. Styrelseledamöter brukar även besöka styrelserummet för…

Felanmälan

Storholmen är vår fastighetsförvaltare. Alla ärenden hanteras av dem. Kundtjänsten (Storholmen Direkt) nås via telefon 0771-786 746 eller via formulär. Måndag-Fredag 7.00 – 21.00 Dygnet Jour Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden (dvs vid fara för person eller byggnad) 08-18 70 00 OBS! Ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren. Felanmälan…

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Blankett för ansökan om andrahanduthyrning. Har man inte giltiga eller beaktningsvärda skäl, såsom studier eller tillfälligt arbete på annan ort, är det styrelsen som avgör om uthyrningen ska godkännas…

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av T&T Förvaltnings AB. De hjälper till med alla frågor som rör hyror, månadsavgifter, autogiro, överlåtelser, pantsättningar, intyg för bostadsbidrag mm. Tel: 08-562 559 00 Fax: 08-761 09 55 Email: info@ttf.se Postadress: Box 8160, 163 08 Spånga Besöksadress: Domnarvsgatan 31-33, Spånga

Sopnedkasten i trapphusen

Knyt ihop påsen ordentligt så slipper de som sanerar våra soprum ta reda på din ”gegga”. Förstärk gärna med två påsar om dina sopor är blöta. Släng bara sådant som ej kan återvinnas och använd alltid en påse som knyts ihop. Detta betyder att tomma papperspåsar, kartonger osv ej ska kastas där. Stäng luckan när…

Tvättstugan

Tvättstugeavdelningen är en värdefull gemensam resurs. Låt oss hjälpas åt att få den att fungera så bra som möljigt till allas nytta och trivsel. Därför: Var aktsam om maskiner och annan utrustning Iaktta nedanstående regler om bokning, låsning och användning Lämna alltid tvättstuga och torkrum som du skälv önskar finna dem Barn får inte vistas…

Grovsoprum

Finns vid port 50 och 52 (vanlig portnyckel passar) och följande gäller för dessa: Det är viktigt att vi endast slänger grovsopor som går ner i behållarna. Till elsopor finns separat behållare. Större grovsopor kör du till Kvarnkullen, se www.solna.se för information. Till grovsopor räknas mindre prylar, plastkartonger som ej kan återvinnas vid återvinningsstationen etc.…