Information till boende avseende pågående stambyte (11 november)

Förtydligande av återställande av vägg/tak
I Husabs åtagande ingår återställande av vägg och/eller tak som har skadats under stambytet. Återställ-ande ska ske på den vägg-/takyta som har blivit skadad. Med vägg-/takyta menas den sida som blivit skadad, dvs en vägg eller tak i ett rum.

Detta innebär att om man har öppen planlösning återställs ytan som avgränsas enligt standard. Detta innebär t ex att om man har en skada på en vägg i köket så återställs den väggytan, men inte övriga väggar i köket. Om taket i hallen blir skadat så målas taket där om, inte resten av takytan i angränsande rum.

Som standard målas ytor med färgkulören ”Stockholmsvitt”. Det är mycket uppskattat av målaren om man kan lämna en post-it på väggen med färgkod om man har någon annan färg än ”Stockholmsvitt”.

Om man har tapet på väggen och har kvar exakt samma tapet, går det bra att ställa en rulle lutad mot väggen. Om man inte kan få tag i den speciella tapeten kan man antingen måla ytan eller tapetsera med en annan tapet för att få en fondvägg. Önskar man få alla väggar i samma färg eller tapetserade så kan man be om en offert från Husab på hela jobbet.

Lämna inte ut nycklar till Husab!
Husab har kvitterat ut egna nycklar av föreningen och ska därför inte behöva låna nycklar till t ex vind eller källare av boende. Det är av yttersta vikt att ni inte lånar ut era nycklar till Husab, då de inte har något ansvar för föreningens nyckelsystemet om nycklar tillhörande boende kommer bort.

Om de däremot skulle tappa bort en av nycklarna som föreningen har lånat ut så är dom skyldiga att byta ut hela nyckelsystemet.

Det samma gäller för era privata nycklar till lägenheten – ni ska inte låna ut nycklar till lägenheten till Husab utan att först begära en kvittens. Detta är mycket viktigt ur ett försäkringsperspektiv.

Rördragning i uthyrningsdel
Föreningen har beslutat att synliga rör i uthyrningsdelen ska dras längst med golvet. Det är inte möjligt att t ex få rör dragna genom ett eventuellt undertak. Detta var möjligt vid stambytet i 54B för två år sedan, men branschreglerna för säkert vatten har ändrats sedan dess.

Tidplan i datum

Port 52

Andra etappen startar vecka 7, 12 januari, och pågår till vecka 16, 20 april. Sen tillkommer ca 2 veckor för att åtgärda besiktningsanmärkningar.

Port 54 B

Etapp 1 startar vecka 1, 2 januari, och pågår till vecka 13, 28 mars. Sen tillkommer ca 2 veckor för att åtgärda besiktningsanmärkningar. Vatten i kök är planerat att vara klart vecka 7, 12-16 februari.

Etapp 2 startar vecka 8, 19 februari, och pågår till vecka 17, 27 april. Sen tillkommer ca 2 veckor för att åtgärda besiktningsanmärkningar.

Port 54 A

Etapp 1 startar vecka 2, 8 januari, och pågår till vecka 15, 13 april. Sen tillkommer ca 2 veckor för att åtgärda besiktningsanmärkningar. Vatten i kök är planerat att vara klart vecka 8, 19-23 februari.

Etapp 2 startar vecka 9, 26 februari, och pågår till vecka vecka 19, 7-11 maj. Sen tillkommer ca 2 veckor för att åtgärda besiktningsanmärkningar.

Stambyte färdigt i port 48 A/B
Husab ska färdigställa samtliga besiktningsanmärkningar i port 48A/B senaste den 17 november. Efter det ska låscylindrar bytas tillbaka till ordinarie låscylindrar och eventuella återstående punkter ska hanteras tillsammans med respektive boende.

Endast godkända (CE-märkta) blandare installeras
På uppkommen anledning så vill föreningen återigen tydliggöra att endast godkända blandare installeras. Dessa blandare ska vara CE-märkta och mjukstängande. T ex är inte IKEAs blandare godkända.

Tillvalsrummet vid föreningslokalen hålls öppen
Från och med i helgen kommer tillvalsrummet att vara tillgängligt kl 06:00-19:00 för boende i port 52 och 54 A/B. Er boendetagg, som ni kommer in i porten med, kommer att fungera på dörren på gaveln av huset. Passa på att gå dit och göra era val i lugn och ro. Notera att rummet vid enstaka tillfällen kan vara upptaget av boende som då har möte med Hanna Dinnetz från Husab.

 Om ni inte redan har bokat tillvalsmöte med Husab så uppmanar vi er att göra detta omgående.

Senaste informationen finns alltid på hemsidan
Vi påminner om att ni regelbundet bör gå in och ta del av informationen som läggs ut på föreningens hemsida så ni inte riskerar att missar några nyheter. Styrelsen publicerar löpande information på hemsidan och delar ut eller mailar även ut information till boende.

Det snabbaste sättet att få information eller svar på frågor är alltid att titta på hemsidan!

Frågor avseende stambytet som ni önskar dryfta med styrelsen mailas till stambyte.dgp@gmail.com.

Påminnelse – boka tid för tillval (8 nov 2017)

Vi har blivit kontaktade av Husab som berättade att det är många i 54an som fortfarande inte har bokat in något tillvalsmöte. Vi uppmanar alla att kontakta Husab så snart som möjligt för att boka ett möte.

Besiktningen i 50 och 52 (4 nov 2017)

Sker måndagen den 27:e november (hela dagen). Om man inte har möjlighet att vara hemma så kan styrelsen tipsa om att sätta upp post-it-lappar där ni noterat skador eller har andra påpekanden. Skriv tydliga instruktioner om vad det gäller.

Besiktningen är utförd i port 48 (4 nov 2017)

Styrelsen kommer att sammanställa protokollet och dela ut till alla boende. Där kommer ni se vilka punkter som Husab har kvar att åtgärda hos er innan det bli helt godkänt.

Övernattning i duschbodarna på baksidan (4 nov 2017)

Vi har fortsatta problem med att det är obehöriga som övernattar i duschbodarna på baksidan. Om ni ser utomstående personer ta sig in i boden så ring polisen omedelbart. Tyvärr har boden används av missbrukare, Husab har hittat kanyler. Var uppmärksamma när ni använder bodarna!

Återbesiktning 17 oktober 2017 (12 okt 2017)

Baserat på den enkät vi delade ut i port 48 och 50 har styrelsen beslutat om att ha en återbesiktning för att säkerställa att alla besiktningspunkter nu är åtgärdade. Ni kommer inte behöva vara med, men det är en fördel om ni vill påpeka något.

Tänk på att detta gäller kök och badrum, inte hall eller andra delar av lägenheten. Saker ni upptäckt efter förra besiktningen är också bra att påpeka men det är inte syftet med denna återbesiktning.

Se till att dörren till extratoaletterna går i lås (12 okt 2017)

Vi har haft problem med att obehöriga som övernattar inne i toalettbodarna. Så det är viktigt att ni ser till att dörren går i lås när ni lämnar den.

Tidplan för port 54 (12 okt 2017)

Vi väntar på en slutgiltig tidplan för 54. Så snart vi har fått den kommer den att delas ut till samtliga boende.

Värmen i port 48, 50 och 52 (21 sep 2017) Uppdaterat 4 nov

Vi har fått rapporter om att det är kallt i huset. Detta beror bland annat på att ventilationen är avstängd. Husab arbetar för att så snabbt som möjligt få igång både värmen och ventilation, men det kommer att dröja några veckor. Under tiden så erbjuder sig Husab att låna ut el-element att ha i lägenheten. Om ni är intresserade så kontakta Jorma på plats eller maila styrelsen på stambyte.dgp@gmail.com

Detta är nu löst.

Ny mailadress för stambytet (31 aug 2017)

För att kunna ha bättre koll och översikt av ärenden som kommer in till styrelsen har vi valt att skapa en ny mail för stambytet. Om ni har frågor, synpunkter eller önskemål gällande stambytet så kontakta oss genom att maila till stambyte.dgp@gmail.com

Besiktning av första etappen den 21:a och 29:e juni (20 jun 2017)

Vi uppmanar alla boende att vara med på besiktningen då man kan påpeka felaktigare som man själv har upptäckt. Han man inte möjlighet att vara hemma så lämna en lapp innanför dörren med era kommenterar så besiktningsmännen kan ta del av dessa.

Besiktningen startar i 48B klockan 08:00 den 21 juni, sen tar dom så många lägenheter som möjligt i hela port 48 under dagen. Den 29 juni kommer dom tillbaka och besiktigar återstående lägenheter i 48 och samtliga lägenheter i port 50.

Vid frågor maila styrelsen.

Tillval för etapp 2, port 48 och 50 (20 jun 2017)

Det är fortfarande några som inte lämnat in sina tillval för den andra etappen. Om inga tillval lämnas in så får man standardutförande i lägenheten utan möjlighet att påverka. Sista dag att lämna in är torsdagen den 22 juni.

Välkomna på Öppet Hus med Husab den 3 maj klockan 18:00 (1 maj 2017)

Vi träffas vid styrelserummet, Johan Enbergs väg 56

Frågor & Svar – uppdaterat med version 3 (10 apr 2017)

Ni hittar det här: http://dengyldeneporten.se/fragor-svar-stambyte-2017-2018/

Frågor & Svar – uppdaterat med version 2 (16 feb 2017)

Ni hittar det här: http://dengyldeneporten.se/fragor-svar-stambyte-2017-2018/

Tidsplan stambyte

Ni hittar tidsplanen här.

Frågor & Svar – Stambyte 2017-2018 (1 feb 2017)

Nu har vi skapat ett dokument med frågor och svar. Ni hittar mer info här.

Informationsmöte – ny information (20 jan 2017)

Tack alla som var med på våra informationsmöten den 18 och 19 januari. Vi hoppas ni fick svar på era frågor och känner er nöjda med presentationen. Ni som har fler frågor är välkomna att skicka dessa till styrelsen per mail. Vi kommer sammanställa alla frågor, både från mötet och som kommer per mail, här på hemsidan. Detta så alla kommer ha tillgång till samma information.

Presentationen och tidsplanen har delats ut till samtliga lägenheter idag. Om du saknar underlag så maila styrelsen så kan vi ordna en kopia till dig.

Kort statusinformation om kommande stambyte (publicerat den 13 nov 2016)

Arbetet med att handla upp entreprenör för det kommande stambytet fortskrider. Hittills har vi fått in flera konkreta anbud som hanterats tillsammans med vår konsult ÅF. I början av december kommer styrelsen tillsammans med ÅF träffa kandidater för diskutera anbuden i detalj.

Styrelsens förhoppning är att signa kontrakt innan jul med den bästa kandidaten. Därefter kommer alla medlemmar bli inbjudna till en informationsträff, troligtvis i januari.
Så snart vi har skrivit på kontrakt kan vi ge ytterligare information kring tidsplan och genomförande.
Som styrelsen tidigare har kommunicerat är det planerad start i port 48.
//Styrelsen den 22 november 2016

På denna sida kommer styrelsen att löpande presentera information kring stambytet som är planerat till 2017. Besök gärna ofta för att hålla dig uppdaterad!

//Styrelsen den 21 sep 2016

Kort statusinformation om kommande stambyte (publicerat den 21 sep 2016)

Den aviserade avgiftshöjningen av månadsavgifterna har nu trätt i kraft och styrelsen tar därför tillfället i akt att ge en kort information :

Vad är status just nu? 
Sex stycken förfrågningsunderlag är skickade och fyra entreprenörer har visat intresse. Deadline för att lämna in anbud är satt till den 17 oktober. Tillsammans med ÅF ska styrelsen utvärdera inkomna offerter och välja två alternativt tre firmor och träffa dessa personligen. Detta inom den närmaste månaden. ÅF gör urvalet och bokningen av möten. 

I vilken port börjar stambytet? 
Detta kommer styrelsen tillsammans med slutgiltig entreprenör att avgöra. I dagsläget arbetar styrelsen med utgångspunkt att börja i port 48. Detta på grund av rådande skick på stammar och återkommande problem med varm-/kallvatten i denna port, men i denna fråga kommer vi att lyssna på entreprenörens åsikt och erfarenhet. Så snart vi har information om detta kommer vi att informera motsvarande.

När sätter stambytet igång? 
Då vi ännu inte har något kontrakt på plats vet vi ej när stambytet kan börja. Detta vet vi först när vi har ett signerat kontrakt och haft uppstartsmöte med vinnande entreprenör tillsammans med ÅF.

Målsättningen från styrelsens håll är fortfarande att stambytet ska påbörjas i början på 2017, men detta är givetvis avhängigt av vilken entreprenör vi väljer och när de kan börja beroende på andra åtaganden som de har. Vi kommer självklart att gå ut med motsvarande information när beslutet fattas. 

Vad innebär det här för mig som boende?
Man kommer att arbeta med en stam i taget, dvs antingen köks- eller badrumsstammen, och under arbetstiden kommer man inte att kunna använda sig av antingen köket eller badrummet.

Notera att även om din lägenhet är klar så kommer inte vattnet att sättas på förrän arbetet är klart i samtliga lägenheter. Detta gäller per stam, dvs medan arbetet pågår i köket kan badrum alltså användas och tvärtom.

Kan jag bo i min lägenhet under tiden som stambytet pågår i min lägenhet?
Det avgör du själv. Det kommer vara begränsad tillgång till vatten/möjlighet till dusch/bad under stambytet. Däremot är tanken att alla ska kunna bo kvar, då bara ett våtrum i taget kommer arbetas med. För lägen- heter med endast ett badrum kommer externa lösningar (se information nedan) att erbjudas.

Hur lång tid är det beräknat att en trappuppgång kommer att ta för arbetet med stambytet?
Den totala arbetstiden för varje trappuppgång är beräknad till 20 veckor.

Kommer föreningen erbjuda tillfälligt boende?
Nej. Varje boende ansvarar själv för att hitta eget temporärt boende om man anser detta nödvändigt. 

Kommer föreningen erbjuda toaletter och duschmöjligheteter?
Ja. Det kommer etableras tillfälliga duschar och toaletter i gemensamma utrymmen alternativt baracker utanför huset. 

Önskas ytterligare information?
Som vi skrev i senaste månadsbrevet så har vi för avsikt att börja städdagen den 8 oktober kl 10.00 med ett kort möte där möjlighet ges att ställa frågor.