Alla medlemmar i föreningen skall ha föreningens stadgar. Har du inget exemplar, hämta från länken här.