Alla medlemmar i föreningen skall ha föreningens stadgar. Har du inget exemplar, klicka knappen nedan

All members of the association must have the association’s statutes. If you do not have a copy, download from the link below. (in swedish)