BoendeRenovering

Den 22 juni ställdes lät en boende i vår förening ställa en gammal och eventuellt trasig spis utanför entrén till nr 54 A/B.

Styrelsen har satt upp lappar i hissarna, på anslagstavlan samt på spisen i ett försök att nå ägaren med begäran att spisen ska tas bort under vecka 32. Det går givetvis bra att under en begränsad tid (timmar, max en dag) ställa upp personligt avfall på föreningens mark, men att låta avfall stå i flera veckor på föreningens mark är inte acceptabelt!

Styrelsen är av uppfattningen att föreningens ekonomiska medel inte ska gå till att ta bort enskild medlems avfall, varför spisen ska tas bort av den som ställde ut den. Om spisen fortfarande står kvar under vecka 33 behöver styrelsen kontakta varje enskild medlem i aktuell port med frågan om ägandeskap av spisen.