Slutbesiktning av stambyte

Tyvärr måste vi konstatera att Husab inte fick godkänt på delar av
genomfört arbete.

Husab har sagt sig behöva två veckor på sig att återställa och få godkänt på
tidigare anmärkningar. Fortsatta arbeten är alltså planerade att
genomföras i lägenheter och gemensamma ytor. Detta innebär alltså att
Husab kan behöva fortsatt tillträde till din/er lägenhet om det återstår
besiktningsanmärkningar.

Sannolikheten är stor att vissa boende har planerat för semester efter
midsommar och diskussioner måste då föras med Husab om och när byte
av låscylinder ska ske.

Den 4 juli är bokad för fortsatt slutbesiktning.