Senaste nyttGrovsoprum

Som informerats om ett flertal gånger under åren så ska inte kartonger, tidningar, metall, plastbehållare etc, slängas i grovsoprummet. Vi har en återvinningsstation i vår omedelbara närhet för denna typ av avfall.

Om det inte blir en förbättring till det bättre finns en för föreningens boende negativ lösning på problemet, dvs att grovsoprummet stängs. Frågan kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte.

Den eller de boende som har slängt yoghurtförpackningar i plast och flyttkartonger får gärna ta bort dem och slänga i rätt behållare vid återvinningsstationen.

Återvinningsbehållarna tömt efter ett schema, men om en eller flera behållare är fulla bör man anmäla detta, antingen på www.ftiab.se eller via telefon 020-088 03 11.