Går du i renoveringstankar?

Det är viktigt att föreningen får information om vilka renoveringar / ombyggnader som planeras och genomförs i fastigheten och att dessa görs på ett professionellt sätt av lämpliga entreprenörer. Därför ska dokumentet nedan fyllas i och lämnas till styrelsen i god tid (minst sex veckor) innan planerat arbete ska starta. Läs även igenom vad som gäller avseende ändring av planlösning, våtutrymmen och flytt av bärande vägg samt när dessa arbeten får göras under dygnet.