Går du i renoveringstankar?

Det är viktigt att föreningen får information om vilka renoveringar / ombyggnader som planeras och genomförs i fastigheten och att dessa görs på ett professionellt sätt av lämpliga entreprenörer. Därför ska dokumentet nedan fyllas i och lämnas till styrelsen i god tid (minst sex veckor) innan planerat arbete ska starta. Läs även igenom vad som gäller avseende ändring av planlösning, våtutrymmen och flytt av bärande vägg samt när dessa arbeten får göras under dygnet.

Mindre störande arbete får utföras:
Måndag – fredag kl 07.30 – 20.00
Lördag – söndag kl 09.00 – 18.00

Exempel på mindre störande arbete är:
– Montering av Ikea-möbler eller liknande
– Mindre borrningsarbeten med avsikt att hänga upp enstaka tavlor och mindre hyllor.
– Målning
– Tapetsering
– Lägga golv
– Sätta kakel

Mycket störande arbete får utföras:
Måndag – fredag kl 09.00 – 17.00
Lördag – söndag: Ej tillåtet

Exempel på mycket störande arbete :
– Bilning
– Väggrivning
– Sågning
– Borrningsarbete som inte är att betrakta som mindre, till exempel om flera väggmonterade skåp ska sättas upp, flera hyllor sättas upp eller liknande.
– Rivning av kakel

Tanken bakom att mindre störande arbete är tillåtet på helger och kvällar är att heltidsarbetande som arbetar dagtid ska ha möjlighet att göra dessa förändringar i sin lägenhet utan att behöva ta tjänstledigt eller att anlita hantverkare för att sätta upp några enstaka tavlor, någon enstaka hylla eller måla en vägg. Om man har möjlighet, är det naturligtvis ändå önskvärt att detta arbete utförs under vardagar på dagtid, eller att arbetet förläggs så att det stör så lite som möjligt.

Kom ihåg att det vid större och mera långvariga ombyggnadsarbeten skall sättas upp ett anslag (ladda ner här) på anslagstavlan i porten i god tid innan arbetet påbörjas. Detta för att de som delvis jobbar hemifrån får lättare att planera om de ska arbeta hemma, eller åka in till kontoret.


Dokument: