Tvättstuga

Tvättstugeavdelningen är en värdefull gemensam resurs. Låt oss hjälpas åt att få den att fungera så bra som möljigt till allas nytta och trivsel. Därför:

 • Var aktsam om maskiner och annan utrustning
 • Iaktta nedanstående regler om bokning, låsning och användning
 • Lämna alltid tvättstuga och torkrum som du skälv önskar finna dem
 • Barn får inte vistas i tvättstugeavdelningen utan vuxet sällskap
 • Hundar får inte tas med in i tvättstugor och torkrum
 • Rökning är inte tillåten.

Bokning

Bokning sker med bokningscylinder. Endast en tvättid får förbokas. Tvättstugan är avsedd enbart för boende på Johan Enbergs väg 48-54.

Låsning

Tvättstuga och torkrum ska vara låsta med giltiga bokningscylindrar under användning.

Tvättpass får bokas enligt nedan
Följande tider kan bokasTvättpass 1 (ej söndag)
Tvättpass 2
Tvättpass 3
Tvättpass 4
Tvättpass 5
Tvättning07.00-10.00
10.00-13.00
13.00-16.00
16.00-19.00
19.00-21.00
Torkning
08.00-11.00
11.00-14.00
14.00-17.00
17.00-20.00
20.00-22.00
Bokad tid måste respekteras. Om bokat tvättpass inte påbörjats inom 30 minuter får passet nyttjas av annan.

Grovtvätt

Trasmattor och plädar får maskinvättas bara i tvättstuga 1. Annan grovtvätt, tex djurfiltar och grövre mattor får inte köras i maskin utan handtvättas i tvättho.

Städning

Den som tvättar ansvarar för att tvättstuga och torkrum städas efter sitt pass. Maskinerna torkas rena. Tomma tvättmedelskartonger och –flaskor läggs i återvinningslådorna. Övriga sopor i soptunnorna i gången. Vagnar och städutrustning för inte tas med från tvättstugan.

Felanmälan

Görs under felanmälan.

Sophantering

 • Knyt ihop påsen ordentligt så slipper de som sanerar våra soprum ta reda på din ”gegga”.
 • Förstärk gärna med två påsar om dina sopor är blöta.
 • Släng bara sådant som ej kan återvinnas och använd alltid en påse som knyts ihop. Detta betyder att tomma papperspåsar, kartonger osv ej ska kastas där.
 • Stäng luckan när du kastat dina sopor. På så sätt luktar det bättre i våra trapphus.

Finns vid port 50 och 52 (vanlig portnyckel passar) och följande gäller för dessa:

 • Det är viktigt att vi endast slänger grovsopor som går ner i behållarna.
 • Till elsopor finns separat behållare.
 • Större grovsopor kör du till Kvarnkullen, se www.solna.se för information.
 • Till grovsopor räknas mindre prylar, plastkartonger som ej kan återvinnas vid återvinningsstationen etc.

Notera att föreningen tar hit en container ett par gånger per år (se anslag i portarna när detta sker). Det är ett ypperligt tillfälle att slänga lite större saker som inte får rum i grovsoprummens behållare.

Matavfall

Mer information kommer inom kort

EL / IMD

Mer information kommer inom kort

TV & Internet

Föreningen är idag ansluten till Bredband2 gruppanslutning 1000mbit/1000mbit.

Månadsavgiften blir uppskattningsvis 45 kr per månad för varje lägenhet och avgiften kommer att ingå i månadsavgiften för medlemmar i föreningen och i lägenhetshyran för föreningens hyresgäster. Ingen separat faktura kommer alltså att skicka ut.

För support för internet via Bredband2. Kontakta deras kundtjänst på nummer: 0770-811 000 eller besök deras kundsupport på https://www.bredband2.com/privat/kundtjanst/felsok-och-drift/

TV: ComHem har nu bytt till digitala kanaler. Man kan även beställa internet via ComHem (ej genom gruppanslutning).

Parkering

Parkering tillhandahålls av Solna kommun, se länken här.

Kontaktregister

Mer information kommer inom kort

Förråd

Till varje bostadsrätt finns en förråd tillhörande. Vill man ha extra förråd får man kontakta styrelsen via kontakta oss.

Dokument / Blanketter

Här kan du hitta dokument och blanketter, se länken här.

Grannsamverkan

Mer information kommer inom kort

Passerkort

Boende använder passerbrickor för att komma in i fastigheten, mellan klockan 23-06 krävs dessutom pinkod till passerbrickan. Den personliga koden väljer man första gången man använder en av brickorna. Pinkoden ska ha fyra siffror och gäller sedan för samtliga hushållets brickor.

Besökare till fastigheten kan söka efter namn via porttelefonen, välja namn och därefter ringa upp boende. Uppringning sker till av boende valt telefonnummer (både fast- och mobiltelefon) och boende kan prata med besökare i porten. För att släppa in besökaren, tryck 5.

Boende ska kontrollera att dörrarna stängs ordenligt efter in- eller utpassering.

Det är viktigt att styrelsen blir underrättad om en bricka kommer bort så att den snarast kan spärras och därmed bli obrukbar i vårt system.