Tvättstuga

Tvättstuga finns på port 48AB mer information hittar du här: Tvättstuga

Sophantering

Miljöstation

Miljöstation hittar du framför port 54. Här kan du återvinna kartong, plast, glas, batterier, tidningar och mindre metall. Här kan du felanmäla ifall det behövs tömms eller städas: https://fti.se/privatperson/felanmalan

Hushållssopor

 • Knyt ihop påsen ordentligt så slipper de som sanerar våra soprum ta reda på din ”gegga”.
 • Förstärk gärna med två påsar om dina sopor är blöta.
 • Släng bara sådant som ej kan återvinnas och använd alltid en påse som knyts ihop. Detta betyder att tomma papperspåsar, kartonger osv ej ska kastas där.
 • Stäng luckan när du kastat dina sopor. På så sätt luktar det bättre i våra trapphus.

Grovsopor

Finns vid port 52 och följande gäller för dessa:

 • Det är viktigt att vi endast slänger grovsopor som går ner i behållarna.
 • Till elsopor finns separat behållare.
 • Större grovsopor kör du till Kvarnkullen, se www.solna.se för information.
 • Till grovsopor räknas mindre prylar, plastkartonger som ej kan återvinnas vid återvinningsstationen etc.

Notera att föreningen tar hit en container ett par gånger per år (se anslag i portarna när detta sker). Det är ett ypperligt tillfälle att slänga lite större saker som inte får rum i grovsoprummens behållare.

För öppettider se anslagstavlan i porten.

Matavfall

Minska matsvinnet och använd föreningens matavfall. Finns vid port 50. Om din bricka inte funkar för matavfall, kontakta styrelsen för att registrera dig.

Matavfallet ska läggas i den bruna papperspåsen. Låt blött matavfall rinna av i vasken och lägg gärna lite ofärgat hushållspapper i botten av påsen. Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk, kan du slå in i lite ofärgat hushållspapper innan du lägger det i den bruna påsen.

Matavfallet blir bland annat fossilfritt drivmedel till kollektivtrafik och miljövänlig gödning som används av regionala bönder.

Vad ska jag slänga i matavfallsinsamlingen?

 • Matrester, råa och tillagade
 • Bröd, kakor och gryn
 • Skal och rester från frukt och grönsaker
 • Kaffesump och tepåsar
 • Skaldjur, även skalen
 • Fågel-, fisk- och köttben (små och tunna)
 • Pasta och ris
 • Ägg och äggskal
 • Ofärgat hushållspapper och servetter

Vad ska jag INTE slänga i matavfallsinsamlingen?

 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi
 • Krukväxter och jord
 • Kattsand, strö eller sågspån från burdjur
 • Dammsugarpåsar
 • Grova köttben
 • Tops och plåster
 • Glass- och ätpinnar
 • Grillkol och aska
 • Trädgårdsavfall

EL / IMD

Mer information kommer inom kort

TV & Internet

Föreningen är idag ansluten till Bredband2 gruppanslutning 1000mbit/1000mbit.

Månadsavgiften blir uppskattningsvis 45 kr per månad för varje lägenhet och avgiften kommer att ingå i månadsavgiften för medlemmar i föreningen och i lägenhetshyran för föreningens hyresgäster. Ingen separat faktura kommer alltså att skicka ut.

För support för internet via Bredband2. Kontakta deras kundtjänst på nummer: 0770-811 000 eller besök deras kundsupport på https://www.bredband2.com/privat/kundtjanst/felsok-och-drift/

TV: ComHem har nu bytt till digitala kanaler. Man kan även beställa internet via ComHem (ej genom gruppanslutning).

Parkering

Föreningen har inga parkeringar. Solna stad hanterar frågor kring garageplatser i Motorborgen se länken här

För boende parkering se här: https://www.solna.se/boende–miljo/parkera-i-solna/boendeparkering

Kontaktregister

Mer information kommer inom kort

Förråd

Till varje bostadsrätt finns en förråd tillhörande. Vill man ha extra förråd får man kontakta styrelsen via kontakta oss formulär.

Dokument / Blanketter

Här hittar du ritningar, gränsdragning och andra dokument.

Här kan du hitta dokument och blanketter, se länken här.

Grannsamverkan

Mer information kommer inom kort

Nyckelbrickor

Boende använder nyckelbrickor för att komma in i fastigheten, mellan klockan 23-06 krävs dessutom pinkod till nyckelbrickan. Den personliga koden väljer man första gången man använder en av brickorna. Pinkoden ska ha fyra siffror och gäller sedan för samtliga hushållets brickor.

Besökare till fastigheten kan söka efter namn via porttelefonen, välja namn och därefter ringa upp boende. Uppringning sker till av boende valt telefonnummer (både fast- och mobiltelefon) och boende kan prata med besökare i porten. För att släppa in besökaren, tryck 5.

Boende ska kontrollera att dörrarna stängs ordentligt efter in- eller utpassering.

Det är viktigt att styrelsen blir underrättad om en bricka kommer bort så att den snarast kan spärras och därmed bli obrukbar i vårt system.

För nya nyckelbrickor så betalas det via Swish. Meddelande på swish ska se ut så här: nyckelbricka, namn och eventuellt antal. Exempel: Nyckelbricka, Andersson, 2st.

Använd vår kontaktformulär nedan för att beställa nyckelbrickor eller göra ändringar på porttelefonen.

Regler för porttelefon och brickor

 • Endast medlemmar får beställa nyckelbrickor och meddela namn på porttelefonen.
 • Vid andrahandsuthyrning så ersätts medlemmen med andrahandshyresgästens namn på porttelefonen. 
 • Max 4 namn på porttelefonen per lägenhet.
 • Max 6 brickor för varje lägenhet.
 • Brickor för externa parter som (städ, sjukvård och annat) så är medlems ansvar att rapportera inaktivering.
 • Trasiga brickor byts ut mot nya för 50 kr/st.
 • Extra brickor kostar 100 kr/st.