Senaste nytt

Underlag inför poströstning till Brf Den Gyldene Portens ordinarie föreningsstämma den 17 juni 2021
Ordinarie föreningsstämma i Brf Den Gyldene Porten kommer att hållas genom poströstning den 17 juni 2021.

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträck-ning som möjligt under den rådande situationen och i enlighet med rådande rekommendationer från ansvariga myndigheter.

För att minska smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning. Styrelsen i Brf Den Gyldene Porten har vid sitt styrelsemöte den 6 april 2021, med anledning av ovanstående, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 17 juni 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Här hittar du alla dokument inför poströstningsstämman:

Motioner och styrelsens utlåtande: