Norrenergi bygger om sitt fjärrvärmenät och kommer därför behöva stänga av värmeleveransen till vår fastighet onsdagen den 16 juni kl. 08:00 – 18:00
Värme och varmvatten levereras inte under den aviserade tiden. Så snart arbetet är genomfört kommer
varmvattnet tillbaka.
För mer information om arbetet, kontakta Norrenergis arbetsledare Michael Felczak eller
Simon Swärd Borgman på telefon 08-475 04 00.