Boende använder passerbrickor för att komma in i fastigheten, mellan klockan 23-06 krävs dessutom pinkod till passerbrickan. Den personliga koden väljer man första gången man använder en av brickorna. Pinkoden ska ha fyra siffror och gäller sedan för samtliga hushållets brickor.

Besökare till fastigheten kan söka efter namn via porttelefonen, välja namn och därefter ringa upp boende. Uppringning sker till av boende valt telefonnummer (både fast- och mobiltelefon) och boende kan prata med besökare i porten. För att släppa in besökaren, tryck 5.

Boende ska kontrollera att dörrarna stängs ordenligt efter in- eller utpassering.

Det är viktigt att styrelsen blir underrättad om en bricka kommer bort så att den snarast kan spärras och därmed bli obrukbar i vårt system.