Senaste nytt

Föreningen har hyrt en container för blandat avfall den:
30 april – 3 maj

Nytt för i år är att containern kommer att vara täckt, och låst med kodlås. Detta för att inte vår förening ska bekosta halva gatans bortforsling av bråte. Det är viktigt att boende som använder containern låser efter sig. Koden kommer att sättas upp i anslutning till anslagstavlorna i portarna när containern anlänt.

Då containern är täckt kommer saker behöva slängas i luckorna, vilket gör att om man tänkt slänga stora saker, så behöver dessa saker monteras isär först. Detta innebär ett visst extra arbete för den som slänger sakerna, men gör att containern kan fyllas mer effektivt och inte fyllas upp lika snabbt.

Du får slänga allt utom farligt avfall, elektronik, flytande avfall, bildäck, målarfärg, lampor, batterier, hushållsavfall och matavfall. Kartong, frigolit och andra förpackningar slängs dock inte i containern, utan som vanligt i återvinningskärlen vid ”Guldporten”.