Styrelsen upptäckte idag att grovsoprummet var överfyllt. Vi vill påminna om att kartong och plast ska slängas i återvinningsstationen vid parkeringen i närheten av konstverket ”Gyllene Porten” och inte i grovsoprummet. Om kartong slängs i grovsoprummet fylls det snabbt upp och då finns det inte plats för riktiga grovsopor. Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att ställa saker på golvet eller att fylla kärlen över kanten. Då töms inte kärlen vilket snabbt leder till ett överfyllt grovsoprum. Idag har styrelsen på egen hand rensat ut kartong och plast och tagit bort de saker som stod lämnade på golvet. I samband med det har vi valt att tillfälligt stänga grovsoprummet till dess att det kunnat tömmas. Vi vill också påminna om att grovsoprummet är till för mindre grovsopor. Att göra sig av med byggavfall vid större renoveringar, eller halva sitt bohag vid eventuell utflytt är alltså inte tillåtet.