Test av ventilation i samtliga lägenheter

Som vi har informerat om tidigare har föreningen köpt in och installerat en ny ventilationsanläggning i vår fastighet. De nya ventilationsaggregaten måste nu finjusteras och föreningen måste skicka in resultatet (ett protokoll) till Solna stad. Syftet med ventilationskontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Kontrollen görs av ”tredje part” och för att kunna göra denna ventilationskontroll måste besiktningsmannen därför få tillträde till samtliga lägenheter enligt nedan schema :

VeckaDatumPort
352 september54A
 3 september54B
366 september52
 7 september50
 8 september48A
 9 september48B

Eftersom det handlar om en injustering av ny ventilationsanläggning behövs ett besök i varje av föreningens lägenheter och samtliga besök måste ske vid angivet datum. Vi ber samtliga boende att hjälpa till med detta så att vi kan få en god ventilation i vår fastighet.   

Besiktningsmannen behöver tillgång till de ventiler som finns i kök respektive badrum samt de ventiler som är placerade under värmeelementen i vardagsrum respektive sovrum. Vänligen plocka bort eventuella möbler etc, framför ventilerna. Besiktningsmannen behöver även tillträde till eventuellt uthyrda uthyrningsrum.

Om du/ni inte kan vara hemma vid aktuellt datum (vi kan inte utlova besök vid ett specifikt klockslag) går det bra att lämna nycklar i styrelsens brevlåda nr 56. Nycklarna ska vara märkta med namn, port-samt våningsnummer. De kommer att återlämnas via eget brevinkast efter avslutat besök – se därför till att du/ni har ytterligare en uppsättning nycklar till hands för att öppna den låsta ytterdörren.

Besiktningsmannen kommer att vara ombedd att ha munskydd vid besöken