Tack för 2014!

Styrelsen vill passa på att tacka alla för 2014 och nu tar vi nya tag för 2015. Under 2014 hann vi uträtta otroligt mycket och ni har säkert varit medvetna om detta pga allt spring i trapphus, källare, vindar och lägenheter som vi haft.

Vi hoppas trots många besök att ni är nöjda med förra året och resultatet av våra ansträningar. Nedan följer en lista på några av de saker som har gjorts/tagits fram under förra året:

 • Underhållsplan
 • Stambyte i 54B
 • Trädgård/Lekplats på baksidan
 • Nytt Trivselrum port 56
 • Nytt lån på 1 miljon kronor (stambyte 54B)
 • Förhandlat om räntor på våra 3 nuvarande lån
 • Försäljning mangelrum
 • Dispensansökan PCB (balkonger)
 • Nya lås på elcentraler/ventilationsrum
 • Påbörjad upphandling ny förvaltare
 • Brandinspektion
 • Godkänd OVK
  • Rengörning av till- och frånluft i samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen
  • Blockat tilluft i grovkök – för att åtgärda problem med lukt mellan lägenheter
  • Nya shuntgrupper
  • Byte cirkulationspumpar samtliga vindsaggregat
  • Reperation av 3 trapphusaggreget
 • Genomgång av värmesystem
  • Injustering av värmen i samtliga lägenheter
  • Byte radiatorventiler
  • Okulärbesiktning av samtliga radiatorer
  • Upphandling delning av UC med grannföreningen