I likhet med arbetet i ventilationsrummen tillhörande port 52-54 så har arbetet i ventilationsrummen 48-50 blivit något försenat. Ventilationen i port 48a är redan igång vilket är enligt plan, men prognosen för 48b och 50 är att ventilationen kommer igång först under nästa vecka (vecka 26), till skillnad från den ursprungliga planen som var att de skulle vara igång i slutet av den här veckan (vecka 25). Även om ventilationen är igång (i port 48a, 52 och 54ab) så är den inte fullständigt injusterad ännu, vilket kan innebära att utflöde och inflöde av luft kan vara ojämnt i olika rum i vissa lägenheter.