Som styrelsen tidigare aviserat så skulle arbetet med att byta ut ventilationsaggregaten i port 52 – port 54 pågå mellan vecka 20 och vecka 22. Efter samtal med projektansvarig på Imek måste vi dessvärre konstatera att arbetet drabbats av en mindre försening, och att arbetet därför ännu inte är färdigt i portarna. Den nya prognosen är att ventilationen kommer sättas igång någon gång under veckan som kommer, d.v.s. vecka 23. Förseningen påverkar inte arbetet i port 48-50, utan det arbetet kommer att inledas enligt plan och planeras fortfarande pågå mellan vecka 23 och vecka 25.