Finns vid port 50 och 52 (vanlig portnyckel passar) och följande gäller för dessa:

  • Det är viktigt att vi endast slänger grovsopor som går ner i behållarna.
  • Till elsopor finns separat behållare.
  • Större grovsopor kör du till Kvarnkullen, se www.solna.se för information.
  • Till grovsopor räknas mindre prylar, plastkartonger som ej kan återvinnas vid återvinningsstationen etc.

Notera att föreningen tar hit en container ett par gånger per år (se anslag i portarna när detta sker). Det är ett ypperligt tillfälle att slänga lite större saker som inte får rum i grovsoprummens behållare.