Grovsoprummet är nu tömt och är åter öppet. Vi vill dock passa på att återigen uppmana alla att inte slänga pappkartonger eller frigolit i grovsoprummet. Fyll heller inte kärlen över kanten och ställ inte saker direkt på golvet. Om grovsoporna går att montera isär, gör då det. En pinnstol där ben och ryggstöd monterats av tar inte mycket plats men slängs den direkt så är kärlet nästan fullt av bara den. Vi behöver hjälpas åt om vi ska kunna ha ett grovsoprum. Som det är nu, tar grovsoprummet alldeles för mycket av styrelsens tid i anspråk och det är tid som borde kunna läggas på vettigare saker.