På förekommen anledning känner styrelsen att det finns ett behov av att förtydliga sin syn på renoveringsarbeten och när de får utföras. Kom ihåg att enligt föreningens stadgar behövs styrelsens tillstånd för följande förändringar:

 1. Ingrepp i bärande konstruktion
 2. Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten
 3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

När det gäller tider då arbete får utföras är det enligt föreningens regler så att:

mindre störande arbete (målning, tapetsering, lägga golv eller kakel, hänga upp tavlor etc.) får utföras:

Måndag – Fredag: 07.30 – 20.00

Lördag – Söndag: 09.00 – 18.00

mycket störande arbete (t. ex. väggrivning, bilning, sågning) får utföras

Måndag – Fredag: 09.00 – 17.00

Lördag – Söndag: Ej tillåtet

Dessa regler lämnar en gråzon mellan vad som är mindre störande arbete och mycket störande arbete och detta inlägg är tänkt att bringa mer klarhet i detta.

Exempel på mindre störande arbete kan vara:

 • Montering av Ikea-möbler eller liknande
 • Mindre borrningsarbeten med avsikt att hänga upp enstaka tavlor och mindre hyllor, eller säkring av bokhyllor i vägg.
 • Målning
 • Tapetsering
 • Lägga golv
 • Sätta kakel

Exempel på mycket störande arbete kan vara:

 • Bilning
 • Väggrivning
 • Sågning
 • Borrningsarbete som inte är att betrakta som mindre, till exempel om flera väggmonterade skåp ska sättas upp, flera hyllor sättas upp eller liknande.
 • Rivning av kakel

Tanken bakom att mindre störande arbete är tillåtet på helger och kvällar är att heltidsarbetande som arbetar dagtid ska ha möjlighet att göra dessa förändringar i sin lägenhet utan att behöva ta tjänstledigt eller att anlita hantverkare för att sätta upp några enstaka tavlor, någon enstaka hylla eller måla en vägg. Om man har möjlighet, är det naturligtvis ändå önskvärt att detta arbete utförs under vardagar på dagtid, eller att arbetet förläggs så att det stör så lite som möjligt.

Kom ihåg att det vid större och mera långvariga ombyggnadsarbeten skall sättas upp ett anslag (Länk) på anslagstavlan i porten i god tid innan arbetet påbörjas. Detta är extra viktigt i dessa tider, så att de som delvis jobbar hemifrån får lättare att planera om de ska arbeta hemma, eller åka in till kontoret.