Är planerad till tisdag 12 maj kl 18.30 i Granbackaskolans matsal. Mer information och kallelse kommer i brevinkastet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senaste 15 mars 2015. Klicka här för att få ett exempel på hur en motion kan se ut. Exempelmotion.

Motioner kan lämnas i styrelsens brevlåda, Johan Enbergs väg 56 (gaveln på huset) eller mailas till styrelsen@dengyldeneporten.se. Glöm inte att skriva under.