Här hittar du svar på frågor vi ofta får från mäklare som ska förmedla en bostadsrätt i vår förening. Om du inte finner svar på din fråga kan det finnas i vår årsredovisning eller i våra stadgar. Stor del av informationen hittar ni också hos vår ekonomiska förvaltare SBC.

Föreningen förvärvade 2000-12-01 fastigheten Fältmarskalken 2 av Solna bostäder AB i Solna Kommun. Föreningens fastighet består av 90 lägenheter varav två hyresrätter. Den utgör en del av ett större flerbostadshus i sju våningar. Fastighetens totala areal är 8008 kvm.

Lägenhetsfördelning

  • 42 st 4 rum och kök
  • 40 st 3 rum och kök
  • 2 st 2 rum och kök
  • 6 st 1 rum och kök

Nycklar

Alla boende har nyckel till den egna lägenheten. För tillträde till port, grovsoprum, tvättstugan samt i vissa fall även cykel- och barnvagnsrum används en elektronisk nyckel. Under vissa tider på dygnet behövs kod för att komma in i fastigheten. Denna kod väljs av den boende och styrelsen har ingen information om vald kod. 

Tvättstuga

Tvättstugan finns i nr 50. Aktuella tvättregler finns uppsatta i tvättstugan och ska följas av alla som använder tvättstugan. Bokning sker med bokningscylinder. Endast en tvättid får förbokas. Tvättstugan är avsedd enbart för boende på Johan Enbergs väg 48-54.

Stambyte

Föreningen är stambytt under 2017-2018. Föreningen har garanti på gjorda arbeten fram till juni 2023, vilket måste tas i beaktande vid planering av eventuella renoveringsarbeten. 

Elsystem

Fastigheten har efter genomfört stambyte 3-fas elsystem i alla lägenheter. Eventuellt elarbete i lägenheterna får endast utföras av behörig elektriker.  

Kabel-TV

Bostadsrättsföreningen är ansluten till ComHem. Bredbandsuttagen eller tv-uttagen i bostaden är föreningens egendom, inga förändringar i installationen får utföras.

Bredband

Bostadsrättsföreningen är ansluten till Bredband2 (fiber, 1000 Mbit/s). Bredband2 kan även tillhandahålla IP-telefoni. 

Parkering

Parkering finns på de avsedda parkeringsplatserna med boendeparkering och i parkeringshuset Motorborgen. Kontakta Solna stad vid behov av parkeringsplats i Motorborgen : https://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/parkering/boendeparkering/.

Balkonger och altaner

Det finns asbest och PCB i yttervägg mot balkongerna. Föreningen har en motsvarande dispens och därför får arbeten på väggen inte göras.

Balkongerna är levererade av företaget BALCO. Dit kan man vända sig vid behov av nycklar till balkonglåsen eller skötselanvisningar.

Balkongerna får ej användas för permanent förvaring av diverse bohag som inte tillhör normal balkong-/altan- möblering på grund av brandrisk. Det är inte tillåtet att piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller på balkonger.

Det är inte tillåtet att grilla på balkonger eller uteplatser.

Grillning

Grillplats finns på baksidan av huset – den är till för alla i föreningen, men boka gärna tid i förväg (grill- och städrummet i tvättstugan). Det är även trivsamt om grillplatsen och dess utrustning återställs rengjort.
Grillning får endast göras med grillkol eller briketter.
Notera att grillning är endast tillåten vid uppställd grill på baksidan av huset, ej på uteplats eller balkong.

Sopsortering

Framför fastigheten finns en återvinningsstation för tidningar, kartong, plast, glas och metall. 

Matåtervinning

Föreningen har separat insamling av matavfall.

Gemensamma utrymmen

Tillgång till gästrum finns tillgängligt att hyra för 200 kr per natt men för närvarande är emellertid gästrummet stängt av brandsäkerhetsskäl. Rummet har fyra sängar och man har tillgång till toalett, dusch och kök. Det finns även möjlighet att använda sig av föreningens hobbylokal för enklare snickeriarbeten eller andra aktiviteter som till exempel läsecirkel. Medlemmar i föreningen kan kvittera ut en nyckel mot en engångssumma på 300:- 

Avgift till föreningen

Ingen höjning är i dagsläget planerad (februari 2022). 

Hemsida

Bostadsrättsföreningen har egen hemsida www.dengyldeneporten.se.

Radonmätning

Genomförd radonmätning under 2019 med godkänt resultat.

Möt styrelsen

Styrelsen har som rutin att träffa nya bostadsrättsinnehavare innan inflyttning.

Ventilation

Från- och tilluftssystem med värmeväxlare.

Uppvärmning

Fjärrvärme.

Kameraövervakning

Föreningen har kameraövervakning i samtliga entréer samt tvättstugan.

Överlåtelseavtal

Mäklare ska skicka överlåtelseavtalet till föreningens ekonomiska förvaltare
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall
Tel: 060-600 80 00
E-post: kundtjanst@sbc.se
SBC hanterar även mäklarbild samt utdrag ur lägenhetsregister.