Under sommaren 2018 slutfördes stambytet i fastigheten av Husab. Läs gärna Drift- och skötselinstruktioner för information om hur du bäst tar hand om ditt nya badrum.

Kontakta Husab vid fel eller garantiärenden, det görs enklast per epost kundsupport@husab.se, skicka gärna styrelsen på kopia för kännedom (styrelsen.dgp(@)gmail.com).