Här listas användbara dokument och blanketter.

Andrahandsuthyrning:

Gränsdragningslista, vem som ansvarar för vad:

Renovering och planerat arbete:

  • Anslag om planerat arbete – Vid större om mer långvariga ombyggnadsarbeten ska ett anslag sättas upp på anslagstavlan i porten i god tid innan arbetet påbörjas.(Observera att aviseringen bör ske minst fem(5) dagar innan planerat arbete. I annat fall bör lägenhetsinnehavare få aviseringen även i brevinkastet.)
  • Ansökan om styrelsens tillstånd för ombyggnation  (För att kunna påbörja ombyggnationen måste styrelsen ha beviljat ansökan.)
  • Renoveringshyfs – Detta bör du tänka på när du planerar att renovera din bostadsrätt

Ritningar: