Det nya portsystem är nu klart att tas i bruk

Installationen av det nya portsystemet är klart och systemet är färdigt att tas i bruk.

Styrelsen hoppas att allt kommer att fungera utan problem, men om du/ni upptäcker felaktigheter i form av inkorrekt namn eller telefonnummer ber vi att detta anmäls antingen till föreningens mail – styrelsen@dengyldeneporten.se – eller via en lapp i styrelsen brevlåda på husets kortsida, nr 56.

Fortfarande finns det ett antal boende som ännu inte har hämtat ut de nya boknings-cylindrarna till tvättstugan samt nyckeltaggar. Vi ber er notera att om man inte har hämtat ut sina nyckelbrickor kommer man inte att kunna komma in i fastigheten eftersom vi kommer att byta ut de befintliga låscylindrarna.

I samband med städdagen den 22 april kommer det att finnas möjlighet att hämta ut dessa samt även nya nycklar till källare, vind och tvättstugan enligt nedan :

Port 48AB-50 (endast denna huskropp)
En ny nyckel till vind/källare/källarkontor

Port 52-54AB (endast denna huskropp)
En ny nyckel till vind/källare/källarkontor

Tvättstugan
Samtliga boende kommer att få en ny nyckel till tvättstugan som går till innerdörren vid port 50 och till samtliga tvättstugor och torkrum

Borttagning av portkoder
Portkoderna kommer att tas bort ur systemet den 30 april 2017. Glöm inte bort att säkerställa med de eventuella vårdgivare ni använder er av att de har sändare för vårt portsystem för att säkerställa tillträde till fastigheten.

Eftersom inga koder kommer att förekomma i vårt portsystem så får ni beställa nyckelbrickor i god tid. Detta gör ni genom styrelsen.
// Styrelsen den 9:e april