Här hittar du ”Senaste nytt” som kan vara information av olika slag.

Förtydligande av renoveringsregler

På förekommen anledning känner styrelsen att det finns ett behov av att förtydliga sin syn på renoveringsarbeten och när de får utföras. Kom ihåg att enligt föreningens stadgar behövs styrelsens tillstånd för följande förändringar: Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten annan väsentlig förändring av lägenheten. När det…

bicycle bike blue bricks

Saknar du din cykel?

Missade du att föreningen gjorde en cykelresning i januari? De cyklar som hade märklappen kvar per den 31 januari har flyttats bort till ett separat förråd för att frigöra plats i cykelrummen. Har du glömt att ta bort märklappen och vill ha tillbaka din cykel, mejla till sekreterare.dgp@gmail.com I cykelrummen ska endast cyklar förvara så…

Tips: Tipsa polisen

Du vet väl att om du känner till eller misstänker att ett brott begåtts, men känner att du inte vet tillräckligt för att göra en polisanmälan, ändå kan tipsa polisen. Det görs enklast på: https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/ men kan också göras på 114 14. Vid akuta ärenden ska du dock alltid ringa 112. +1

Brandsläckare i tvättstugan

Efter att ha kontrollerat föreningens brandskyddsutrustning så har styrelsen beslutat att byta ut de existerande brandsläckarna som börjat bli gamla. I samband med detta sattes även en ny brandsläckare upp i tvättstugan (utanför rummet med grillgallret). Det är styrelsens önskan att samtliga boende som nyttjar tvättstugan förvissar sig om att de vet var brandsläckaren sitter…

bicycle bike blue bricks

Cykelrensning

Under januari 2021 genomförs en kontroll av uppställda cyklar inom föreningens område. För att hålla en trivsam miljö i våra cykelrum måste vi med jämna mellanrum rensa bort cyklar lämnas eller glöms bort när boende flyttar. Alla cyklar i cykelrum och -ställ kommer att märkas med en lapp och de cyklar som efter den 31…