Det åligger alla att respektera de anvisningar som anslås i tvättstugan.

Tvättstugan

Tvättstugeavdelningen är en värdefull gemensam resurs. Låt oss hjälpas åt att få den att fungera så bra som möljigt till allas nytta och trivsel. Därför: Var aktsam om maskiner och annan utrustning Iaktta nedanstående regler om bokning, låsning och användning Lämna alltid tvättstuga och torkrum som du skälv önskar finna dem Barn får inte vistas…