Sopnedkasten i trapphusen

  • Knyt ihop påsen ordentligt så slipper de som sanerar våra soprum ta reda på din ”gegga”.
  • Förstärk gärna med två påsar om dina sopor är blöta.
  • Släng bara sådant som ej kan återvinnas och använd alltid en påse som knyts ihop. Detta betyder att tomma papperspåsar, kartonger osv ej ska kastas där.
  • Stäng luckan när du kastat dina sopor. På så sätt luktar det bättre i våra trapphus.

Grovsoprum

Finns vid port 50 och 52 (vanlig portnyckel passar) och följande gäller för dessa:

  • Det är viktigt att vi endast slänger grovsopor som går ner i behållarna.
  • Till elsopor finns separat behållare.
  • Större grovsopor kör du till Kvarnkullen, se www.solna.se för information.
  • Till grovsopor räknas mindre prylar, plastkartonger som ej kan återvinnas vid återvinningsstationen etc.

Notera att föreningen tar hit en container ett par gånger per år (se anslag i portarna när detta sker). Det är ett ypperligt tillfälle att slänga lite större saker som inte får rum i grovsoprummens behållare.