Felanmälan

Storholmen är vår fastighetsförvaltare. Alla ärenden hanteras av dem. Kundtjänsten (Storholmen Direkt) nås via telefon 0771-786 746 eller via formulär. Måndag-Fredag 7.00 – 21.00 Dygnet Jour Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden (dvs vid fara för person eller byggnad) 08-18 70 00 OBS! Ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren. Felanmälan…