Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Blankett för ansökan om andrahanduthyrning. Har man inte giltiga eller beaktningsvärda skäl, såsom studier eller tillfälligt arbete på annan ort, är det styrelsen som avgör om uthyrningen ska godkännas…