Denna rubrik och alla underrubriker är till för boende i föreningen. Här hittar du nyttig och viktig information om ditt boende och vad som krävs för skapa en trivsam miljö.

Spis söker sin ägare!

Den 22 juni ställdes lät en boende i vår förening ställa en gammal och eventuellt trasig spis utanför entrén till nr 54 A/B. Styrelsen har satt upp lappar i hissarna, på anslagstavlan samt på spisen i ett försök att nå ägaren med begäran att spisen ska tas bort under vecka 32. Det går givetvis bra…

Passer- och porttelefonsystemet

Boende använder passerbrickor för att komma in i fastigheten, mellan klockan 23-06 krävs dessutom pinkod till passerbrickan. Den personliga koden väljer man första gången man använder en av brickorna. Pinkoden ska ha fyra siffror och gäller sedan för samtliga hushållets brickor. Besökare till fastigheten kan söka efter namn via porttelefonen, välja namn och därefter ringa upp…

Gästrum

Uthyrningsrum/Gästrum med tillgång till toalett, dusch och pentry finns för medlemmarna som tillfälligt behöver ett rum för övernattande gäster. Ingången till gästrummet finns i husgaveln i port 56 där även vårt styrelserum finns. Vi brukar hålla möten på kvällstid en gång per månad. Aktuella tider kan du hitta under styrelsen. Styrelseledamöter brukar även besöka styrelserummet för…

Felanmälan

Storholmen är vår fastighetsförvaltare. Alla ärenden hanteras av dem. Kundtjänsten (Storholmen Direkt) nås via telefon 0771-786 746 eller via formulär. Måndag-Fredag 7.00 – 21.00 Dygnet Jour Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden (dvs vid fara för person eller byggnad) 08-18 70 00 OBS! Ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren. Felanmälan…