Krävs när du gör väsentliga förändringar, det vill säga förändrar ett rums beskaffenhet. Bygganmälan gick ur tiden 2 maj 2011 och kallas numera bara anmälan.

Du ansvar för att söka bygglov eller göra anmälan om förändringar i din lägenhet, se Solna stads webbplats: http://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/bygga-i-solna/bygglov/

Kopia på beviljat bygglov/anmälan sänds till styrelsen.

Observera att handlingarna skall lämnas till styrelsen innan renoveringsarbetet startas.