För att göra inflyttningen till det nya boendet smidigt ska dokumentet nedan fyllas i och i god tid (minst två veckor innan inflyttning) lämnas till styrelsen (via mail, vanligt post eller vid möte med densamma). Styrelsen kan annars inte garantera att dörrtaggar, porttelefon och entréinformation är uppdaterade vid inflyttning.

Här har vi samlat ett par dokument som är bra att ha och läsa igenom som nyinflyttade.