Bredband2

Under vecka 41 sker en registrering av tjänsten där ytterligare produkter från Bredband2 kan beställas. Alla som är kopplade till Bredband2 kommer att omdigeras till Bredband2s självaktiveringsportal när man försöker gå ut på nätet via webbläsare, där blir man ombedd att ange personliga uppgifter för att lättare kunna få support. Månadsavgiften blir uppskattningsvis 45 kr…

Passer- och porttelefonsystemet

Boende använder passerbrickor för att komma in i fastigheten, mellan klockan 23-06 krävs dessutom pinkod till passerbrickan. Den personliga koden väljer man första gången man använder en av brickorna. Pinkoden ska ha fyra siffror och gäller sedan för samtliga hushållets brickor. Besökare till fastigheten kan söka efter namn via porttelefonen, välja namn och därefter ringa upp…

Stambyte 2017-2018

Information till boende avseende pågående stambyte (11 november) Förtydligande av återställande av vägg/tak I Husabs åtagande ingår återställande av vägg och/eller tak som har skadats under stambytet. Återställ-ande ska ske på den vägg-/takyta som har blivit skadad. Med vägg-/takyta menas den sida som blivit skadad, dvs en vägg eller tak i ett rum. Detta innebär…

Renovering

Går du i renoveringstankar? Det är viktigt att föreningen får information om vilka renoveringar / ombyggnader som planeras och genomförs i fastigheten och att dessa görs på ett professionellt sätt av lämpliga entreprenörer. Därför ska dokumentet nedan fyllas i och lämnas till styrelsen i god tid (minst sex veckor) innan planerat arbete ska starta. Läs…

Gästrum

Uthyrningsrum/Gästrum med tillgång till toalett, dusch och pentry finns för medlemmarna som tillfälligt behöver ett rum för övernattande gäster. Ingången till gästrummet finns i husgaveln i port 56 där även vårt styrelserum finns. Vi brukar hålla möten på kvällstid en gång per månad. Aktuella tider kan du hitta under styrelsen. Styrelseledamöter brukar även besöka styrelserummet för…

Felanmälan

Storholmen är vår fastighetsförvaltare. Alla ärenden hanteras av dem. Kundtjänsten (Storholmen Direkt) nås via telefon 0771-786 746 eller via formulär. Måndag-Fredag 7.00 – 21.00 Dygnet Jour Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden (dvs vid fara för person eller byggnad) 08-18 70 00 OBS! Ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren. Felanmälan…

Städdag hösten 21 oktober 2018

Välkomna till höstens städdag söndagen den 21 oktober. Vi startar klockan 10:00 och håller på till 12:00. Ni kan självklart dyka upp när ni vill under tiden och vara med när ni kan. Styrelsen har beställt en container för de deltagare som vill slänga saker och bjuder på kaffe och fika. Vi hoppas att många kan…