Obligatorisk ventilationskontroll

Test av ventilation i samtliga lägenheter Som vi har informerat om tidigare har föreningen köpt in och installerat en ny ventilationsanläggning i vår fastighet. De nya ventilationsaggregaten måste nu finjusteras och föreningen måste skicka in resultatet (ett protokoll) till Solna stad. Syftet med ventilationskontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.…

Planerat avbrott i fjärrvärmeleverans – värme och varmvatten stängs av den 16e juni 8.00-18.00

Norrenergi bygger om sitt fjärrvärmenät och kommer därför behöva stänga av värmeleveransen till vår fastighet onsdagen den 16 juni kl. 08:00 – 18:00Värme och varmvatten levereras inte under den aviserade tiden. Så snart arbetet är genomfört kommervarmvattnet tillbaka.För mer information om arbetet, kontakta Norrenergis arbetsledare Michael Felczak ellerSimon Swärd Borgman på telefon 08-475 04 00.

Obehörig i fastigheten, trappuppgångar och källarplan

Det har kommit till styrelsens kännedom att en person i 30-årsåldern i blå träningsoverall som inte är hemmahörande i föreningen vistats i byggnadens trappuppgångar och källarplan mellan 11.10 och 14.30 idag den 9/5. Dessutom har två låsvred, med tillhörande cylindrar stulits från dörrar i källaren. Personen i den blå träningsoverallen finns med på filmer från…

Hyresrätt till försäljning

En hyresrätt har återgått till föreningen då hyresgäst har flyttat från föreningen. Denna lägenhet ligger nu ute till försäljning. Den aktuella lägenheten finns i nr 48A, 6 tr. Ansvarig mäklare är Nicolina Lind på Svensk Fastighetsförmedling. Två visningar är planerade den närmaste veckan, dels den 29 april och dels den 2 maj, men givet den…

Passa på att vårstäda

Föreningen har hyrt en container för blandat avfall den:30 april – 3 maj Nytt för i år är att containern kommer att vara täckt, och låst med kodlås. Detta för att inte vår förening ska bekosta halva gatans bortforsling av bråte. Det är viktigt att boende som använder containern låser efter sig. Koden kommer att…

Grovsoprum

Släng rätt saker i grovsoprummet!

Som informerats om ett flertal gånger under åren så ska inte kartonger, tidningar, metall, plastbehållare etc, slängas i grovsoprummet. Vi har en återvinningsstation i vår omedelbara närhet för denna typ av avfall. Om det inte blir en förbättring till det bättre finns en för föreningens boende negativ lösning på problemet, dvs att grovsoprummet stängs. Frågan…