bicycle bike blue bricks

Cykelrensning

Under januari 2021 genomförs en kontroll av uppställda cyklar inom föreningens område. För att hålla en trivsam miljö i våra cykelrum måste vi med jämna mellanrum rensa bort cyklar lämnas eller glöms bort när boende flyttar. Alla cyklar i cykelrum och -ställ kommer att märkas med en lapp och de cyklar som efter den 31…

Bredband2

Under vecka 41 sker en registrering av tjänsten där ytterligare produkter från Bredband2 kan beställas. Alla som är kopplade till Bredband2 kommer att omdigeras till Bredband2s självaktiveringsportal när man försöker gå ut på nätet via webbläsare, där blir man ombedd att ange personliga uppgifter för att lättare kunna få support. Månadsavgiften blir uppskattningsvis 45 kr…

Passer- och porttelefonsystemet

Boende använder passerbrickor för att komma in i fastigheten, mellan klockan 23-06 krävs dessutom pinkod till passerbrickan. Den personliga koden väljer man första gången man använder en av brickorna. Pinkoden ska ha fyra siffror och gäller sedan för samtliga hushållets brickor. Besökare till fastigheten kan söka efter namn via porttelefonen, välja namn och därefter ringa upp…

Stambyte 2017-2018

Information till boende avseende pågående stambyte (11 november) Förtydligande av återställande av vägg/tak I Husabs åtagande ingår återställande av vägg och/eller tak som har skadats under stambytet. Återställ-ande ska ske på den vägg-/takyta som har blivit skadad. Med vägg-/takyta menas den sida som blivit skadad, dvs en vägg eller tak i ett rum. Detta innebär…