Nu har vi bokat in återbesök av RT för att återinstallera termostaterna. Arbetet kommer pågå under hela vecka 6. RT börjar med att mäta temperaturerna i alla lägenheter för att se att injusteringen har blivit korrekt. Sedan kommer justeringar och återmontering ske i slutet av veckan.

Det är mycket viktigt att ni har möjlighet att lämna nyckel till RT under arbetets gång. Avisering kommer ske på måndag den 26:e januari. Om ni är bortresta vecka 6 är det viktigt att ni tar kontakt med styrelsen för att lösa detta.

Hälsningar, Styrelsen