När den genomsnittliga dagstemperaturen understiger +5 C i mer än 5 dagar kommer RT Driftservice att göra ett återbesök hos oss. Då kommer alla termostater att sättas tillbaka på elementen och värmen i lägenheterna kontrolleras. Tills dess hoppas vi att ni är nöjda med grundvärmen som är inställd nu. Det kan upplevas som lite varmare än vanligt, detta är ett medvetet val av styrelsen. Med en högre temperatur nu kommer det att bli en grundvärme i väggar och golv som gör att vi klarar kylan bättre när den slår till på allvar senare i höst/vinter.

För frågor kring värmen och det kommande arbetet så kontakta styrelsen.