Viktig information till boende med källarförråd.

Det kommer att pågå en asbestsanering för att förbereda inför arbetet med delningen av vår undercentral. Arbetet kommer att pågå mellan 29-30 april och 4-5 maj.

Delar av källaren kommer att vara avdelade med plast under arbetets gång . Detta gör att ni har begränsad möjlighet under aviserade dagar att gå genom källaren.

Källardörrarna kommer att vara skyltade så länge som arbetet fortlöper. När skyltarna är borttagna, är arbetet färdigt.

Arbetet kommer att utföras av R T Driftservice AB.

EV. FRÅGOR;

Besvaras av Eje

TEL. 0708-890999