Nedan finns årsredovisningarna med förvaltningsberättelse för föreningen de senaste åren.

Below are the annual reports with a board report for the association in recent years. (in swedish)