Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Blankett för ansökan om andrahanduthyrning.

Har man inte giltiga eller beaktningsvärda skäl, såsom studier eller tillfälligt arbete på annan ort, är det styrelsen som avgör om uthyrningen ska godkännas eller inte. Har man giltiga skäl, och föreningen ändå säger nej, kan man alltid få sitt ärende prövat i hyresnämnden på orten. Hyr man ut ändå, betraktas det som allvarligt brott mot föreningsreglerna och man riskerar att få sin bostadsrätt förverkad.

Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

Du är själv ansvarig för att de regler som gäller för Dig som bostadsrättsinnehavare följs av den som hyr din lägenhet.