Golv – riv aldrig upp mer än nödvändigt. Behöver du av någon anledning gå djupare än spånskivan är det viktigt att du kontaktar styrelsen.

Väggar – de bärande väggarna får inte röras

Vid slipning och rivning – täck för utblåsventilationen i badrum och kök (annars blir våra filter igentäppta i fläktarna)

Kontakta alltid styrelsen vid större och störande förändringar.

Informera dina grannar i god tid.