Poströstningsstämma 17 juni 2021

Underlag inför poströstning till Brf Den Gyldene Portens ordinarie föreningsstämma den 17 juni 2021Ordinarie föreningsstämma i Brf Den Gyldene Porten kommer att hållas genom poströstning den 17 juni 2021. Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 minimeras.…