Poströstningsstämma 17 juni 2021

Underlag inför poströstning till Brf Den Gyldene Portens ordinarie föreningsstämma den 17 juni 2021Ordinarie föreningsstämma i Brf Den Gyldene Porten kommer att hållas genom poströstning den 17 juni 2021. Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 minimeras.…

Obehörig i fastigheten, trappuppgångar och källarplan

Det har kommit till styrelsens kännedom att en person i 30-årsåldern i blå träningsoverall som inte är hemmahörande i föreningen vistats i byggnadens trappuppgångar och källarplan mellan 11.10 och 14.30 idag den 9/5. Dessutom har två låsvred, med tillhörande cylindrar stulits från dörrar i källaren. Personen i den blå träningsoverallen finns med på filmer från…