Slutbesiktning av stambyte

Slutbesiktning av stambyte Tyvärr måste vi konstatera att Husab inte fick godkänt på delar av genomfört arbete. Husab har sagt sig behöva två veckor på sig att återställa och få godkänt på tidigare anmärkningar. Fortsatta arbeten är alltså planerade att genomföras i lägenheter och gemensamma ytor. Detta innebär alltså att Husab kan behöva fortsatt tillträde…