Värmen i lägenheterna

Status 2012-12-14 Nu är även arbetet med ventilationssystemet avslutat. Flesta bör ha normaltemperatur. Har du fortfarande problem, vänligen gör en felanmälan och informera även styrelsen. Felanmälan görs via Storholmen. Status 2012-12-13 Ansvarig firma för UC har kontrollerat och höjt kurvan (värmenivån) för radiatorerna i UC och stickkontrollerat värmen i två lägenheter på plan 7 i…