Allmänt ombyggnation

Golv – riv aldrig upp mer än nödvändigt. Behöver du av någon anledning gå djupare än spånskivan är det viktigt att du kontaktar styrelsen.

Väggar – de bärande väggarna får inte röras

Vid slipning och rivning – täck för utblåsventilationen i badrum och kök (annars blir våra filter igentäppta i fläktarna)

Kontakta alltid styrelsen vid större och störande förändringar.

Informera dina grannar i god tid.

Bygglov eller (bygg)anmälan

Krävs när du gör väsentliga förändringar, det vill säga förändrar ett rums beskaffenhet. Bygganmälan gick ur tiden 2 maj 2011 och kallas numera bara anmälan.

Du ansvar för att söka bygglov eller göra anmälan om förändringar i din lägenhet, se Solna stads webbplats: http://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/bygga-i-solna/bygglov/

Kopia på beviljat bygglov/anmälan sänds till styrelsen.

Observera att handlingarna skall lämnas till styrelsen innan renoveringsarbetet startas.

Störande arbete

Använd behörig hantverkare, du ansvarar för arbetet.
Håll dig inom överenskomna tider för mindre störande (målning, tapetsering, lägga golv eller kakel, hänga upp tavlor etc…) arbete:

Måndag – fredag 07.30-20.00
Lördag – söndag 09.00-18.00

För väldigt störande arbete (väggrivning, bilning m.m) gäller följande:

Måndag – fredag 09.00-17.00
Lördag – söndag ej tillåtet

Meddela dina grannar om renoveringen. Använd detta anslag under dokument och blanketter.

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Blankett för ansökan om andrahanduthyrning.

Har man inte giltiga eller beaktningsvärda skäl, såsom studier eller tillfälligt arbete på annan ort, är det styrelsen som avgör om uthyrningen ska godkännas eller inte. Har man giltiga skäl, och föreningen ändå säger nej, kan man alltid få sitt ärende prövat i hyresnämnden på orten. Hyr man ut ändå, betraktas det som allvarligt brott mot föreningsreglerna och man riskerar att få sin bostadsrätt förverkad.

Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

Du är själv ansvarig för att de regler som gäller för Dig som bostadsrättsinnehavare följs av den som hyr din lägenhet.