Kommande möten

Styrelsen sammanträder följande datum under våren 2019: 28 januari 26 februari 26 mars 23 april 28 maj Vi har alla möten i styrelserummet på Johan Enbergs väg 56 (gaveln på huset). Om det är något speciellt ni vill att vi ska ta upp på styrelsemötet så skicka ett mail till styrelsen i god tid innan mötet. Vill ni…

Värmen i lägenheterna

Status 2012-12-14 Nu är även arbetet med ventilationssystemet avslutat. Flesta bör ha normaltemperatur. Har du fortfarande problem, vänligen gör en felanmälan och informera även styrelsen. Felanmälan görs via Storholmen. Status 2012-12-13 Ansvarig firma för UC har kontrollerat och höjt kurvan (värmenivån) för radiatorerna i UC och stickkontrollerat värmen i två lägenheter på plan 7 i…

Allmänt ombyggnation

Golv – riv aldrig upp mer än nödvändigt. Behöver du av någon anledning gå djupare än spånskivan är det viktigt att du kontaktar styrelsen. Väggar – de bärande väggarna får inte röras Vid slipning och rivning – täck för utblåsventilationen i badrum och kök (annars blir våra filter igentäppta i fläktarna) Kontakta alltid styrelsen vid…

Bygglov eller (bygg)anmälan

Krävs när du gör väsentliga förändringar, det vill säga förändrar ett rums beskaffenhet. Bygganmälan gick ur tiden 2 maj 2011 och kallas numera bara anmälan. Du ansvar för att söka bygglov eller göra anmälan om förändringar i din lägenhet, se Solna stads webbplats: http://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/bygga-i-solna/bygglov/ Kopia på beviljat bygglov/anmälan sänds till styrelsen. Observera att handlingarna skall…

Störande arbete

Använd behörig hantverkare, du ansvarar för arbetet. Håll dig inom överenskomna tider för mindre störande (målning, tapetsering, lägga golv eller kakel, hänga upp tavlor etc…) arbete: Måndag – fredag 07.30-20.00 Lördag – söndag 09.00-18.00 För väldigt störande arbete (väggrivning, bilning m.m) gäller följande: Måndag – fredag 09.00-17.00 Lördag – söndag ej tillåtet Meddela dina grannar…

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Blankett för ansökan om andrahanduthyrning. Har man inte giltiga eller beaktningsvärda skäl, såsom studier eller tillfälligt arbete på annan ort, är det styrelsen som avgör om uthyrningen ska godkännas…